1 martie 2012

Artist...(The artist)


M-am născut artist şi am să mor mazgalindu-mi versurile pe o pernă din patul agoniei
Desenând cearşaful ce-mi acoperă trupul palid şi uscat
Scrijelind portrete pe peretele ce-mi stă în dreapta mea
Răsfoind caietul în care mi-am imprimat fiinţă tradusă în palavre
Am să mor citindu-mi viaţa socotită în paginile unui jurnal prăfuit
Când cu mâna tremurândă am să scriu finalul unei poezii de mult începute
Am să mor privind neputincioasă la foaia de hârtie de pe masă
La creionul ce s-a pierdut curând de ritmul meu lăsându-mi degetele înnegrite şi murdare
Am să mor versificandu-mi propriul sfârşit mistifincandu-mi spiritul într-un contur
Cu linii drepte asortandu-mi pierirea, în catrene ademenendi-mi simţirea
M-am născut să colorez lumea-ntro rima şi am să mor ca un poet abandonat
Lăsat pustiu doar cu-n creion şi o hârtie, cu versul lui în care a fost uitat
Şi-am să mă-ngrop într-o puzderie de cuvinte să pot să mă mai joc din în când cu sensul lor
Căci m-am născut artist şi visător şi tot ca un artist neînţeles eu am să mor...I was born an artist and I will die scrawling my lyrics on a pillow from the agony bed
Drawing the sheet that covers my pale and dry body
Scratching portraits on the wall next to me
Browsing the notebook where I printed my being translated in words
I will die reading my life counted in the pages of a dusty diary
When with my hand, trembling, I will write the end of a poem longs ago started
I will die looking helpless to the paper sheet from the table
To the pencil that has recently lost my rhythm leaving my fingers blackened and dirty
I will die versifying my own end, mystifying my spirit in a contour
With straight lines matching my destruction, in quatrains luring my feeling
I was born to color the world in a rhyme and I will die like an abandoned poet
Left empty just with a pen and a paper, with his verse in which has been forgotten
And I will bury myself in a bunch on words so I can play sometimes with their meanings
Because I was born an artist and a dreamer and I will also die like a misunderstood artist…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu