13 aprilie 2012

Să îmi spui tu.... (You tell me...)


Aşează-te pe patul care ne păstrează şi astăzi secretul
Priveşte-mă cu ochii mari printre aşternuturile ce ne păstrează încă parfumul
Şi care adesea ne ascundeau trupurile tremurânde când fiorii ne cutremurau simţurile
Priveşte-mă adânc, intens, atent în timp ce dorinţa îmi vibrează fiecare parte a fiinţei
Şi mă îndeamnă că cad pradă încă o dată în păcatul clipelor ce îmi anesteziază conştiinţa
Priveşte-mă zâmbindu-mi amăgitor când fiecare sunet al minţii îmi spune că îmi este dor
Priveşte-mă şi spune-mi de ce mereu ne regăsim pierduţi tot noi în mijlocul aceluiaşi decor
Spune-mi ce vrei când cu tăcerea îmi faci semn să mă înec din nou în lumea ta, şi-apoi să plec
Spune-mi ce simţi când îmi culc capul pe perna ce îmi poartă umbra în serile pustii şi mult prea reci
Când îţi plimbi degetele prin părul răsfirat şi ma priveşti tăcut şi-ngandurat
Dezbracă-mă atent de fiecare vină ce o port când trupurile se hrănesc cu umezeala porilor
Dezbracă-mă încet şi-navata-mă ca printre gesturi să îmi explic prezenţa mea din nou aici
Dezbracă-mă în timp ce mâinile îmi topesc orice îndoială şi-nvata-mă să cred tot ce îmi zici
Ascunde-mă în braţe să pot ca să mă pierd în trupul tău când întunericul ne înveleşte fiinţele
Ascunde-mă să pot să-ţi spun ce simt când adeseori mai presus de adevăr ne sunt dorinţele
Promite-mi că în zorii zilei te voi găsi dormind aici pe pernele ce ne captează noaptea visele
Promite-mi că mă vei lăsa să plec apoi nestingherită şi fără să ascuţii paşii asurzitori din urma mea
Că vei închide uşa şi voi rămâne pierdută până am să mă-ntorc plină de dor din nou în lumea ta
Aşează-te pe patul plin de amintiri şi de suspine
Priveşte-mă subtil să pot să înţeleg ce caut aici când locul e de fapt atât de gol
Priveşte-mă cu ochii goi şi fă-mă să înţeleg de ce întreg decorul îmi vorbeşte numai despre noi
Atinge-mi mâinile să îţi simt căldura cum îmi zgârie fiecare centimetru de suflet
Atinge-mi buzele să-ţi simt sărutul cum ucide fiecare strop de indiferentă şi mă doboară la pământ
Dezbracă-mă de mine însumind în faţa ta rămân adesea goală de tot ceea ce sunt mereu
Dezbracă-mă şi fă-mă să-nţeleg dar de ce eu...


Lie down on the bed that stills keeps our secret
Look at me with your big eyes among beddings that still keep our perfume
And that often used to hide our trembling bodies when shivers shuddered our senses
Look at me deeply, intensely, attentive while my desire is vibrating each part of my being
And urge me to fall prey again in the sin of the moments that anesthesia my awareness
Look at me with a deceptive smiling when every sound of my mind is telling me that I miss
Look at me and tell me why we always found us lost in the middle of the same settings
Tell me what do you want when being silent you make me a sign to drown again in your world, and then to leave
Tell me what do you feel when I lay my head on the pillow that where my shadow in the desert and too cold nights
When you cross your fingers through my hair looking at me quite and pensively
Undress me carefully of each fault that I wear when our bodies are feeding with the wet of the pores
Undress me slowly and teach me how to explain through gestures my presence here again
Undress me while your hands melt me every doubt and teach me to believe everything you say
Hide me in your arms so I can be able to lose myself in your body when darkness covers our beings
Hide me so I can tell you what I feel when often above the truths are our desires
Promise me that in the morning I will find you sleeping beside me, on the pillows that keep our dreams
Promise me that you'll let me go then, without listening to the sound of my steps behind me
That you will close the door and that I will remain lost until I will come back in your world, missing
Lie down on the bed full of memories and sighs
Look at me subtle so I can understand what I'm doing here when the place seems so empty
Look at me with your empty eyes and make me understand why all the setting is speaking only about us
Touch my hands so I can feel your warm scratching every inch of my soul
Touch my lips so I can feel your kiss killing every bit of indifference and knock me down
Undress me from myself when in your face I always remain naked of everything that I used to be
Undress me so I can understand why me...