10 mai 2011

Razboi cu timpul (At war with time)

Doar pentru un moment, doar o secundă
Aş da timpu-napoi, ascunsă într-un colţ ca o fugară
Speriată că privirea lor mă va străpunge
Şi-mi vor distruge clipa poftindu-mă afară
Doar timp de-un ticăit, de o mişcare a acului de ceas
M-aş pierde în trecut, să mă întorc la tot ce-n urmă mi-a rămas
La noi, la pomul ce ne-adăpostea de atâtea ori de ploi
La locul în care am lăsat frânturi de suflet în fire de nisip
La marea ce ne-a înecat speranţele lăsându-ne fără nimic
Doar timp de o frântură de minut
Aş vrea să ţin în mâini tot ce-am pierdut
Tot ce-am avut, tot ce-am dorit, tot ce-am simţit
Tot ce din faţa mea mi-a fost furat, tot ce-am zidit, tot ce mi-au dărâmat
Doar pentru un clipit, pentr-o sutime aş vrea să mă întorc iar lângă tine
Şi cu un dor să mă cuprinzi simţind că e ultima dată când o faci
Să vreau să plec şi tu ca să mă prinzi, să mă săruţi şi să-mi spui "Taci!"
Şi aş lupta cu timpul să pot să îl întorc din drum măcar o dată
La tot ce-a fost şi astăzi a ucis nepăsător
Să-mi dea-napoi privirea ta de altă dată,
Să-mi dea-napoi tot ce de azi îmi este dor
Din vreme în vreme aş vrea să-ţi aminteşti şi tu de noi
De zilele-nsorite, de zilele cu ploi
Şi într-o zi-ntalnindu-ne întâmplător
Să mă îmbrăţişezi cu o privire, temător
Doar preţ de o fărâmă de clipită
Dacă aş putea să-mi amărăsc iar buzele cu dulcele tău gust
Şi ochii tăi să-mi fie iar ispită, să mă aplec în faţa lor ca un supus
Cu chipul tău să mă trezesc iar lângă mine şi să-mi zâmbeşti subtil, liniştitor
Dacă aş putea să derulez în urma mea atâtea zile până-n acel moment neiertător
Când dintr-un vis am realizat că m-am trezit într-un coşmar
Când eu aici, tu ai plecat ca un avar luându-mi tot
Cum să o iau de la-nceput? Cum să mai pot?
Sunt în război cu timpul ce pare să mă-nvinga
C-am vrut să-i fur momente, şi el ticăitor
Oricât i-aş implora trecutul, tot merge înainte
Oricât aş spune stop, el pare a merge-n gol

Doar pentru un moment, doar o secundă
Aş vrea să nu-i aud acelaşi ticăit asurzitor...Just for a moment, just a second
I will turn back time, hidden in a corner as a fugitive
Scared that their look will pierces me
Destroing my moment by inviting me out
Only for a tick of the clock, for a movement of the needle of the clock
I will lose myself in the past, to go back to all that I have left behind
To us, to the tree hat used to protect us by the rain
To the place where we left bits of soul into grains of sand
At the sea that drowned our hopes leaving us with nothing
Just for a piece of a minute
I would like to have in hands all that I've lost once
All that I had, all that I wanted, all that I felt
All that form my face was robbed, all that I built, all they tumbled down
Just for a wink, for a hundreth I would like go back next to you
And missing, to embrace me like as would be the last time when you do it
To want to go and you to catch me, to kiss me and to tell me "Silence!"
And I would fight with time if I could turn it back just for once
To everything that was and killed careless today
To give me back your look from other times
To give me back all that today I miss
From time to time  I would like you to remember us too
To remember the sunny days, the rainy days
And one day accidentally meeting you
To embrace me with your eyes, fearing
Just for a bit of a moment
If I just could bitter my lips with your sweet taste
And your eyes being my temptation again, to lean forword them
To wake up again with your face beside me, smiling subtle, restful
If I just could run behind so many days up to that unforgiven time
When I realized that from a dream I woke up in a nightmare
When being here, you left like a miser taking everything from me
How can I start all from the begining?How I can?
I'm at war with time that seems to defed me
Because I wanted to stole moments from him, and he, ticking
However I would beg him the past, he still goes on
However I would say stop, he seems to just go on

Just for a moments, for a second
I would like not to hear the same anoying ticking anymore....