16 februarie 2011

Doare (It hurts)

Doare.Doare uneori mai puţin
Doare astăzi singurătatea,
Lumina pală a becului.Dor amintirile,liniştea
Doare întunericul de afară
Ce îi suprima starea de bine în care era cufundată
Doare să vadă că nu mai e la fel ca altă dată
Că şi-a împrăştiat sufletul pe atâtea cărări
Încât nu ştie cum să-l mai întregească
Doare lipsa de speranţă când privind în faţă
Realizează că drumul e de fapt plin de ceaţă
Doare coltului patului în care ţese iluzii
În care se minte pierdută-n propriile poveşti
Doare când se simte captiva în ospiciul propriei conştiinţe
Obligată să rămână în stadiul nebuniei personale
Nefiind destul de curajoasă să se-nfrunte
Prea laşă ca să recunoască
Ca o doare...It hurts. It hurts sometimes less
Today is hurting the solitude
The pale light of the bulb
It hurts the memories, the silence
It hurts the dark form outside
That suppresses the well-being in which she was immersed
It hurts to see that she's not like yesterday
That her soul was spread through so many paths
And now she doesn't know how to find it
It hurts the hopelessness when looking ahead
She realizes that the road is actually filled with fog
It hurts the corner of the bed in which she weaves illusions
Lying to herself,  lost in her own stories
It hurts when she feels trapped in his own conscience madhouse
Forced to remain in the state of personal madness
Not being brave enough to face up the truth
Too cowardly to admit
That it hurts...

1 februarie 2011

Beţie de cuvinte (Drunk of words)

Printre foi, printre gânduri materializate în cuvinte
O găseşti tot aici, c-un pahar de vin, mai mult gol decât plin
Îşi îmbată sentimentele încercând să le aducă în stare de comă
În timp ce pixul dansează pe hârtie paşi de rime
În timp ce halucinaţiile îi crează o stare de bine
Doar o stare, colorată de o clipă ce a prins-o-n slăbiciune
Şi-acum o minte jucându-se cu mintea ei
Căci următoarea clipă ce-o să vină va croşeta memorii risipite
Ce ca un voal îi vor acoperi sentimentele adormite
Şi îi vor trezi emoţiile, umezindu-i pleoapele
O lacrimă va deranja cerneala de pe foaie într-un gest obraznic
Până şi literele par să fie molestate de prezenţa ei
Prăbuşindu-se astfel şi ultima lume care i-a rămas
Fortăreaţa sufletului dărâmându-se cu fiecare amintire descusută
De mult şi-a pierdut forţă de-a lupta cu propriul sine
Egoul s-a desprins de trupul ei şi a lăsat-o inecata-ntrun pahar
Inspirând vaporii momentelor din anterior prinşi în alcool
Încearcă să îşi drogheze audcerile-aminte ce o chinuie ca o boală
Şi ca morfină îşi injectează-n sânge fraze, conturând poveşti
Poveşti născute dintr-o dorinţă oarbă de eliberare
Din temniţa conştiinţei în care tot ea singură s-a condamnat
Cu capul sprijinit în podul palmei mai scapă uneori câte un cuvânt
În timp ce altul iar e şters de-o lacrimă
În timp ce e pierdută-n propriul cânt!Among sheets, among thoughts turned into words
You can find her here, with a glass of wine, more empty than filled
She's drunking her feelings trying to bring them in a state of coma
While the pen is dancing on the paper in rhymes steps
While hallucinations create her a state of good feeling
Only a state, colored by a moment that caught her on weakness
And now is lying to her, playing with her mind
Because the next moment that will come will weave scattered memories
Like a veil covering the sleepy feelings
Awakening the emotions, wetting her eyelids
A tear will erase the ink from the sheet in a rude gesture
Even the letters appear to be molested by her presence
Collapsing in this way evens the last world that remained to her
The fortres of her soul is being demolished with every unripped memory
He lost the force to fight with herself a long time ago
The ego has gone away from her body and left her drowned in a glass 
Inhaling fumes from the previous moments caught in the alcohol
She is trying to offer drugs to his memories that torture her like a disease
And as a morphine she's injecting phrases in her blood, drawing stories
Stories arising from a blind desire for liberation
From the prison of conscience in which she also sentenced herself
With the head resting in the palms sometimes a word rid
While the other is wiped again by a tear
While she's lost in her own stories!