3 iulie 2010

Vreau timp (Need time)

Vreau timp
Sa ajunga sa iti fie dor
Sa iti amintesti ingandurat de mine
Sa iti doresti sa fiu acolo
Vreau timp
Sa poti ca sa te schimbi
Sa iti doresti ca sa ramai
Sa nu mai vrei sa pleci
Privind agale,intristat
Vreau timp
Sa imi doresc si eu sa vi
Sa pot sa trec inca o data
Peste tot
Vreau timp
Sa uit de tot ce am gresit
De tot ce ai promis si ai mintit
De tot ce am simtit
Vreau timp
Sa pot sa te privesc din nou
Sa pot ca sa renasc din ce-a pierit
Sa pot sa fac un inceput
Dintr-un sfarsit
Vreau timp
Sa pot ca sa ridic ce-ai prabusit.
Need time
So that you miss me
Remember me pensively
To want me to be there with you
Need time
So you can be able to change yourself
To want to stay 
Never want to leave again
Looking ahead, sad
Need time
So I wish you to come back
So I can pass another time
Through all
Need time
To forget all that I did wrong
All that you have promised and lied
All that I felt
Need time
So I can look at you again
So I can reborn from what someday died
So I can take it all from the beginning
Need time
So I can rise again from what someday collapsed

Lacrimi de ingeri (Angel tears)

Pana si ingerii plang
Cand de dor sunt cuprinsi in noapte
Cand luna pare atat de departe
Cand cerul e innorat si lipsit de viata
Cand toate raman in trecut
Pana si ingerii plang
Cand cuprinsi de durere, cu aripile frante
Se ghemuiesc in colturi de stele
Pana si ingerii plang
In tacere
Adesea uitati,parasiti
Prea putini au ramas suferind
Si loviti, asteptand sa daruiasca iubire
Pana si ingerii plang.
Plang cu lacrimi de roua pe flori de primavara
Plang cand adesea ploua afara
Cand incearca sa zboare si lipsiti de putere
Raman jos la pamant,chinuiti.
Pana si ingerii plang
Cand uitati pe pamant se razbuna
Intr-o zi vor stinge si stele si luna
Prea multe suflete negre pentru atata lumina
Pana si ingerii plang
                                                                       Si suspina...
Even angels cry
When they are missing in the nights
When the moon seems to be far away
When the sky is cloudy and lifeless
When everything is long gone
Even angels cry
When filled with pain, with broken wings
They curled up in corners of stars
Even angels cry
Silently
Often forgotten, abandoned
Few were left suffering
And hit, waiting to give love
Even angels cry
They cry tears of dew on the spring flowers
Often cry when it rains outside
When trying to fly and powerless
They remain down on the ground, tortured
Even angels cry
When forgotten on the earth they take revenge
One day they will turn off the moon and the stars
Too many black souls for so much light
Even angels cry
And sigh...

Nu esti aici (You're not here)

Nu eşti aici
Îmi suflă vântul printre gânduri
Îmi împrăştie amintirile pe-ntreg pietonal.
Eşti aici, eşti acolo, eşti niciunde.
Eşti peste tot.Şi totuşi... nicăieri.
Pe o terasă pustie te-aştept încă să vi din depărtare,
Să-mi zâmbeşti la fel ca altă dată.
E plină stradă de lume agitată
Dar mie îmi se pare goală.
Realizez că pentru lume eşti doar o simplă persoană
Pentru mine reprezinţi însă întreaga lume.
Nu eşti aici
Zadarnic te caud cu privirea în jurul meu.
Aş vrea să îţi ascult încă o dată glasul.
Nu eşti aici sau doar îmi pari tăcut şi nu te văd?
Valurile de căldură mă ameţesc.
Mi-e rău de tine, de noi, de vremuri apuse.
Te mai iubesc?
Nu. Te ador în sinea mea necontenit.
Nu eşti aici
Dar oare vei mai fi vreodată?
You're not here
Wind is blowing through my thoughts
Spreading my memories on the entierly pedestrian
You're here, you're there,you're nowhere
You are everywhere.And yet...anywhere.
On a lonely terrace I'm still waiting you to come from distance
To smile me like other times.
Street is full of restless people
But it seems empty to me.
I realize that for the world you're just a simple person
But for me you are the entire world
You're not here
I'm looking in vain to see you around
I would like to hear your voice again
You're not here or you just seem silent and I don't see you?
Heat waves dizzy me
I'm sick of you,of us,of past times
Still I love you?
No.I adore you with all my soul and my mind
You're not here
But will you ever be again?


Candva (Someday)

Cândva îţi va fi dor
Îţi vei întoarce capul înapoi privind... tăcut
Îngândurat că ţi-ai propus să uiţi tot
Că ai pierdut lupta cu tine.
Cândva mă vei striga pierdu în lume
Eu voi fi prea departe să te mai aud.
Cândva îţi vei aminti de tot ce am avut odată iar apoi,
Cuprins de furie şi durere, îţi vei prinde tâmplă între mâini.
Vei fi singurul vinovat că într-o zi mi-ai spus să plec,
Să nu mai privesc înapoi.
Cândva îţi vei dori să fiu lângă tine
Îmbrăţişându-te aşa cum o făceam odată
Eu însă voi fi pierdută în braţele altcuiva.
Cândva îţi vei dori să mai mă vezi măcar o dată
Zâmbind pentru tine,
Să îţi prind palmele între ale mele în timp ce ne jucăm cu degetele.
Cândva îţi vei dori să îmi întâlneşti privirea caldă
Care cândva o păstrăm doar pentru tine
Dar ochii mei vor avea alt orizont.
Cândva îţi vei dori să mă vezi iar alergând spre tine,
Dar nu va fi decât umbra mea străbătându-te.
Cândva îţi vei dori să îţi mai spun o dată “te iubesc”.
Cândva îţi vei aminti de serile reci
În care te ghemuiai în pat lângă mine,
Degetele îmi treceau uşor prin părul tău.
Cândva vei realiza ce ai făcut
Ai pierdut tot ce te-a iubit.
Cândva printre lacrimi o să-ţi doreşti să mă întorc înapoi
Dar printre zâmbete eu o să am curajul să îţi spun
“Ai renunţat de mult la tot! “
Şi chiar dacă sentimentele nu au murit niciodată
Există un “prea târziu “pentru tot.
Cândva va trebui să înveţi să apreciezi înainte să pierzi.
Cândva, când îţi va fi dor vei realiza că odată am fost acolo,
Că odată aş fi dat totul pentru noi,
Că odată mă trezeam doar ca să îţi aud vocea pentru câteva secunde,
Că odată ai însemnat totul,
Motivul de a zâmbi, de a trece prin timp.
Cândva îţi va fi dor
Şi vei privi înapoi la tot ce a fost
În timp ce eu voi privi la tot ce va urma să fie.
Cândva te vei simţi singur
Cândva îţi vei aminti de tot ce mi-ai promis
De tot ce nu ai fost în stare să îndeplineşti.
Cândva îţi vei aminti de câte ori
Toţi ceilalţi erau mereu mai presus ca mine.
Cândva îţi vei aminti că tot eu rămâneam mereu acolo
În timp ce toţi plecau.
Cândva îţi va fi dor,
Un dor târziu...
Someday you will be missing
You will turn back your head...silently
Pensively that you've decided to forget everything
That you lost the fight with you
Someday you will shout for me lost in the world
I'll be too far away to hear you.
Someday you will remember everything that once we had and then
Filled with angry and pain, you will catch yours temples between hands
Being the only guilty than one day you told me to leave
And never look back
Someday you'll want me to be near you
Hugging you as I did once
But I'll be lost in somebody else arms
Someday you will want to see me even for a moment
Smiling at you
Holding your hands in my hands while playing with the fingers
Someday you'll want to meet my warm eyes
That once I keep it just for you
But my eyes will be searching for another horizon.
Someday you will want to see me running again towards you
But there will be only my shadow crossing your body
Someday you will want me to tell you once again that "I love you"
Someday you will remember the cold nights
When you used to curl up in the bed next to me
Gently passing my fingers through your hair
Someday you will realize what you have done
You lost everything that loved you
Someday through the tears you'll want me to come back
But through smiles I will have the courage to tell you
"You gave up all so long ago!"
And even the feelings have never died
There is a "too late" for everything.
Someday you'll have to learn to appreciate before to lose
Someday, when you'll be missing you'll realize that once I was there
That once I would have given everything for us
That once I used to wake up just to hear your voice for a few seconds
That once you meant everything
The reason to smile, to move through time.
Someday you'll be missing
And you will look back at what it was
While I will look at everything that's going to be
Someday you will feel alone
Someday you will remember me, all that you have promised
All that you have never been able to accomplish
Someday you'll remember how many times
All the others were always ahead of me
Someday you will remember that I was the one who always was there
While everybody else was gone
Someday you will be missing
A late miss...