3 iulie 2010

Candva (Someday)

Cândva îţi va fi dor
Îţi vei întoarce capul înapoi privind... tăcut
Îngândurat că ţi-ai propus să uiţi tot
Că ai pierdut lupta cu tine.
Cândva mă vei striga pierdu în lume
Eu voi fi prea departe să te mai aud.
Cândva îţi vei aminti de tot ce am avut odată iar apoi,
Cuprins de furie şi durere, îţi vei prinde tâmplă între mâini.
Vei fi singurul vinovat că într-o zi mi-ai spus să plec,
Să nu mai privesc înapoi.
Cândva îţi vei dori să fiu lângă tine
Îmbrăţişându-te aşa cum o făceam odată
Eu însă voi fi pierdută în braţele altcuiva.
Cândva îţi vei dori să mai mă vezi măcar o dată
Zâmbind pentru tine,
Să îţi prind palmele între ale mele în timp ce ne jucăm cu degetele.
Cândva îţi vei dori să îmi întâlneşti privirea caldă
Care cândva o păstrăm doar pentru tine
Dar ochii mei vor avea alt orizont.
Cândva îţi vei dori să mă vezi iar alergând spre tine,
Dar nu va fi decât umbra mea străbătându-te.
Cândva îţi vei dori să îţi mai spun o dată “te iubesc”.
Cândva îţi vei aminti de serile reci
În care te ghemuiai în pat lângă mine,
Degetele îmi treceau uşor prin părul tău.
Cândva vei realiza ce ai făcut
Ai pierdut tot ce te-a iubit.
Cândva printre lacrimi o să-ţi doreşti să mă întorc înapoi
Dar printre zâmbete eu o să am curajul să îţi spun
“Ai renunţat de mult la tot! “
Şi chiar dacă sentimentele nu au murit niciodată
Există un “prea târziu “pentru tot.
Cândva va trebui să înveţi să apreciezi înainte să pierzi.
Cândva, când îţi va fi dor vei realiza că odată am fost acolo,
Că odată aş fi dat totul pentru noi,
Că odată mă trezeam doar ca să îţi aud vocea pentru câteva secunde,
Că odată ai însemnat totul,
Motivul de a zâmbi, de a trece prin timp.
Cândva îţi va fi dor
Şi vei privi înapoi la tot ce a fost
În timp ce eu voi privi la tot ce va urma să fie.
Cândva te vei simţi singur
Cândva îţi vei aminti de tot ce mi-ai promis
De tot ce nu ai fost în stare să îndeplineşti.
Cândva îţi vei aminti de câte ori
Toţi ceilalţi erau mereu mai presus ca mine.
Cândva îţi vei aminti că tot eu rămâneam mereu acolo
În timp ce toţi plecau.
Cândva îţi va fi dor,
Un dor târziu...
Someday you will be missing
You will turn back your head...silently
Pensively that you've decided to forget everything
That you lost the fight with you
Someday you will shout for me lost in the world
I'll be too far away to hear you.
Someday you will remember everything that once we had and then
Filled with angry and pain, you will catch yours temples between hands
Being the only guilty than one day you told me to leave
And never look back
Someday you'll want me to be near you
Hugging you as I did once
But I'll be lost in somebody else arms
Someday you will want to see me even for a moment
Smiling at you
Holding your hands in my hands while playing with the fingers
Someday you'll want to meet my warm eyes
That once I keep it just for you
But my eyes will be searching for another horizon.
Someday you will want to see me running again towards you
But there will be only my shadow crossing your body
Someday you will want me to tell you once again that "I love you"
Someday you will remember the cold nights
When you used to curl up in the bed next to me
Gently passing my fingers through your hair
Someday you will realize what you have done
You lost everything that loved you
Someday through the tears you'll want me to come back
But through smiles I will have the courage to tell you
"You gave up all so long ago!"
And even the feelings have never died
There is a "too late" for everything.
Someday you'll have to learn to appreciate before to lose
Someday, when you'll be missing you'll realize that once I was there
That once I would have given everything for us
That once I used to wake up just to hear your voice for a few seconds
That once you meant everything
The reason to smile, to move through time.
Someday you'll be missing
And you will look back at what it was
While I will look at everything that's going to be
Someday you will feel alone
Someday you will remember me, all that you have promised
All that you have never been able to accomplish
Someday you'll remember how many times
All the others were always ahead of me
Someday you will remember that I was the one who always was there
While everybody else was gone
Someday you will be missing
A late miss...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu