3 iulie 2010

Nu esti aici (You're not here)

Nu eşti aici
Îmi suflă vântul printre gânduri
Îmi împrăştie amintirile pe-ntreg pietonal.
Eşti aici, eşti acolo, eşti niciunde.
Eşti peste tot.Şi totuşi... nicăieri.
Pe o terasă pustie te-aştept încă să vi din depărtare,
Să-mi zâmbeşti la fel ca altă dată.
E plină stradă de lume agitată
Dar mie îmi se pare goală.
Realizez că pentru lume eşti doar o simplă persoană
Pentru mine reprezinţi însă întreaga lume.
Nu eşti aici
Zadarnic te caud cu privirea în jurul meu.
Aş vrea să îţi ascult încă o dată glasul.
Nu eşti aici sau doar îmi pari tăcut şi nu te văd?
Valurile de căldură mă ameţesc.
Mi-e rău de tine, de noi, de vremuri apuse.
Te mai iubesc?
Nu. Te ador în sinea mea necontenit.
Nu eşti aici
Dar oare vei mai fi vreodată?
You're not here
Wind is blowing through my thoughts
Spreading my memories on the entierly pedestrian
You're here, you're there,you're nowhere
You are everywhere.And yet...anywhere.
On a lonely terrace I'm still waiting you to come from distance
To smile me like other times.
Street is full of restless people
But it seems empty to me.
I realize that for the world you're just a simple person
But for me you are the entire world
You're not here
I'm looking in vain to see you around
I would like to hear your voice again
You're not here or you just seem silent and I don't see you?
Heat waves dizzy me
I'm sick of you,of us,of past times
Still I love you?
No.I adore you with all my soul and my mind
You're not here
But will you ever be again?


Un comentariu: