15 septembrie 2011

Şi ne vom întâlni în parc, la vechea bancă ! (We'll meet in the park at the old bench!)

Şi ne vom întâlni în parc, la vechea bancă
Unde de atâtea ori tăcuţi priveam în gol, unde stăteam noi cei de altă dată
Unde am lăsat tot ce de uneori ne este dor
Şi ne vom întâlni întâmplător ca doi străini în mijlocul aceluiaşi decor
Vom fi tot noi, însă atât de diferiţi de tot ce-am fost
Ne vom privi-ndelung zâmbindu-ne anost
Şi aşezându-ne, subtil o să aprindem câte o ţigară
Când melancolici ne vom gândi la zilele de vară
Te voi privi ca pe un om obişnuit ce-mi stă alături
Mă vei privi ca pe o simplă fata din mulţime ce din senin se aşezase lângă tine
Vom povesti timizi şi speriaţi, ne vom privi pe ascuns, intimidaţi
Şi la final plecând ne vom întoarce capul înapoi
Zâmbindu-ne subtil şi trist că timpul n-a ţinut nicicând cu noi.

Şi ne vom întâlni în colţ de stradă
Unde ne-am întâlnit în timp de atâtea ori, unde eram noi cei de altă dată
Unde aşteptarea ta-mi dădea fiori
Şi ne vom întâlni din întâmplare, doi trecători într-un oraş ce pare mare
Acelaşi loc însă atât de diferit păstrând în schimb, în aer, tot ce am simţit
Şi ne vom strânge mâna cu căldură printre mulţimea ce se agita-n jur
Mă vei privi atent simţind că ochii mei te fură
Te voi privi subtil şi temător că ochii tăi îmi vor trezi în mine un dor
Vom şuşoti ceva neînţeles, printre mulţimea care pare că se mişca fără sens
Şi apoi grăbiţi ne vom vedea iarăşi de drum
Gândindu-ne la ce am fost, la ce suntem acum.

Şi ne vom întâlni pe vechea stradă
Unde odată ne plimbăm nestingheriţi, unde ne perindam noi cei de altă dată
Unde păream a fi atât de fericiţi
Şi ne vom întâlni neplanuit, doi câte doi, fiind totul diferit
Te voi privi discret ca pe o cunoştinţa din trecut
Mă vei privi ascuns fără ca ea să îşi dea seama ce-ai făcut
Vom fi trimişi într-un moment din anterior, şi-n suflet vom simţi atunci un gol
Şi-mpinsi de viaţă vom merge fiecare înainte
Privind pentr-o secundă înapoi, şi întrebându-ne:"Oare ce simte?"

Şi ne vom întâlni din vreme-n vreme
Aceleaşi locuri cu acelaşi decor, noi diferiţi de cei de altă dată
Poate mai plini, poate cu sufletul mai gol
Şi ne vom întâlni, aşa, involuntar, târâţi de anii grei, cu gust amar
Mă vei privi mereu cu-n zâmbet plin de dor
Te voi privi mereu ca pe ceva ce veşnic am s-ador
Şi-nidiferent de unde vom ajunge fiecare ne vom privi mereu din depărtare
Si-ndiferent de timpul ce-o sa treacă
Noi ne vom reîntâlni mereu în parc, la vechea bancă.
And we'll meet again in the park at the old bench
Where silently so many times we used to stare, where we stood, those of other times
Where we left all that sometimes we miss
And we'll meet by chance like two strangers in the middle of the same decor
We'll be the same us but so different from everything we were
We'll be looking at each other for long time smiling dull
And sitting down we'll softly light a cigarette
When melancholic we'll think about summer days
I'll see you like an ordinary man who is standing next to me
You'll see me like a simple girl from the crowd that suddenly sit near you
We'll speak shy and scared, we'll look at each other secretly, intimidated
And in the end, leaving we'll turn our heads back
Smiling subtle and sadly that time never was our friend

And we'll meet at the corner of the street
Where we met for many times during the years, where we were the same us from other times
Where the waiting for you gave me shivers
And we'll meet by chance, two passers in a city that seems to be so big
Same place but so different keeping instead, in the air, all that we felt
And we'll shake our hands warmly among the crowd that stir around
You'll look at me feeling that my eyes steal you
I'll look at you  carefully and fearful that your eyes will wake up in me a longing
We'll whisper something incomprehensible among the crowd that seems to move without regard
And then, being hurry we'll continue walking away
Thinking about what we were, what we are nowadays...

And we'll meet  on the old street
Where someday we used to walk freely,
Where we seem to be so happy
And we'll meet unplanned, two by two, all being quite different
I will watch you quietly as a someone that I know from the past
You'll watch me secretly so she can't realize what you did
We'll be sent in a moment of the past feeling a hole in our souls
And pushed by life we'll go ahead
Looking behind for a second and wondering "What she/he feels?"

And we'll meet from time to time
Same places with the same setting, we different from those of another time
Perhaps more full, perhaps with the soul much empty
And we'll meet, so, involuntarily, dragged by the hard years with bitter taste
You'll look at me smiling wistfully
I'll always see you like someone that I will love forever
And no matter where we'll end up we'll always look each other from afar
And no matter the time that will pass
We'll meet again at the same old bench...


And we'll meet again in the park at the old bench
Where silently so many times we used to stare, where we stood, those of other times
Where we left all that sometimes we miss
And we'll meet by chance like two strangers in the middle of the same decor
We'll be the same us but so different from everything we were
We'll be looking at each other for long time smiling dull
And sitting down we'll softly light a cigarette
When melancholic we'll think about summer days
I'll see you like an ordinary man who is standing next to me
You'll see me like a simple girl from the crowd that suddenly sit near you
We'll speak shy and scared, we'll look at each other secretly, intimidated
And in the end, leaving we'll turn our heads back
Smiling subtle and sadly that time never was our friend

And we'll meet at the corner of the street
Where we met for many times during the years, where we were the same us from other times
Where the waiting for you gave me shivers
And we'll meet by chance, two passers in a city that seems to be so big
Same place but so different keeping instead, in the air, all that we felt
And we'll shake our hands warmly among the crowd that stir around
You'll look at me feeling that my eyes steal you
I'll look at you  carefully and fearful that your eyes will wake up in me a longing
We'll whisper something incomprehensible among the crowd that seems to move without regard
And then, being hurry we'll continue walking away
Thinking about what we were, what we are nowadays...

And we'll meet  on the old street
Where someday we used to walk freely,
Where we seem to be so happy
And we'll meet unplanned, two by two, all being quite different
I will watch you quietly as a someone that I know from the past
You'll watch me secretly so she can't realize what you did
We'll be sent in a moment of the past feeling a hole in our souls
And pushed by life we'll go ahead
Looking behind for a second and wondering "What she/he feels?"

And we'll meet from time to time
Same places with the same setting, we different from those of another time
Perhaps more full, perhaps with the soul much empty
And we'll meet, so, involuntarily, dragged by the hard years with bitter taste
You'll look at me smiling wistfully
I'll always see you like someone that I will love forever
And no matter where we'll end up we'll always look each other from afar
And no matter the time that will pass
We'll meet again at the same old bench...2 comentarii: